skatepark péitruss

Artikel vun

Move

krittäre

Fräizäit

ImageImage

De Skatepark leit op enger vun de schéinsten an historeschste Platze vun der Stad Lëtzebuerg am Dall vun der Péitruss. De Park ass en Hotspot fir Skater aus der ganzer Groussregioun an huet eng Gesamtfläche vun 3400 m2. Et ginn och vun Zäit zu Zäit och Events organiséiert, fir d'Skater nach besser zesummen ze bréngen. Op der ugewisener Website fënnt en nach vill aner Skateparken, déi ausserhalb vun der Stad leien.

MORE FREE TIME IDEAS

Déierenpark

Go see the animals at Deierenpark, it's for free!

Gaalgebierg

The most important recreational area in Esch

Klouschtergaart

Cloister garden used by the municipality to preserve biodiversity