Oekobib Library

Artikel vun

Move

krittäre

Wëssen & Nohaltegkeet

ImageImage
D'Oekobib ass eng kleng fäin Bibliothéik wou s du bis zu 4000 Bicher fënns déi mam Thema nohalteg Entwécklung verbonne sinn. Mat dengem a-z Konto kanns du Bicher ausléinen an dech iwwert allerlee Themen informéieren. Du brauchs Informatioune fir ee Projet oder eng Aarbecht an der Schoul? Op Aktivismus, Naturschutz, Ernierung, éischter Biodiversitéit, erneierbar Energien, du fënns zu all Thema dat richtegt Buch oder déi richteg Zeitung. Doriwwer eraus kanns du bei der sympathescher Bibliothekärin ëmmer nofroe wann s du eng Info brauchs.

MORE CULTURE IDEAS

Beet/Seed

Plant-based restaurant located in the heart of the city

Café um Eck

Get yourself a new book and enjoy a delicious meal at Café um Eck

Chiche!

Inclusion + falafel + up-cycling = Chiche!

Escher Kafé

The Escher Kafé ain't just an ordinary café: Bowling, Bike repair or Expo Artwork.

Glow

Perfect for vegan breakfast, brunch and lunch

Intense Coffee

A place of well-being filled with plants, specialty coffee and vegan snacks

Kaf Lokal

Your grocery and bistrot with locally produced food!

Lokaal

Coworking and vegan soulfood easily combined

Oekosoph

100% organic restaurant in Pfaffenthal

Onda

The vegan secret spot in Luxembourg city for coffee and snacks

Rucolino

Vegan food in the south of Luxembourg

Weltbuttek

Travel the world without leaving Luxembourg