Wenzel Wee

Artikel vun

Move

krittäre

Natur, Kultur & Geschicht

Image

Du bass gär zu Fouss ënnerwee, interesséiers dech vir d'Geschicht vun der Festung Lëtzebuerg a wëlls déi schéinst Platze vun eiser Haaptstad gesinn ouni laang sichen ze mussen, dann ass de Wenzel-Wee genee dat richtegt fir dech. De Wee feiert dech an ongeféier 100 Minutten duerch 1000 Joer Geschicht an ass super gekennzeechent.

MORE FREE TIME IDEAS

Déierenpark

Go see the animals at Deierenpark, it's for free!

Gaalgebierg

The most important recreational area in Esch

Klouschtergaart

Cloister garden used by the municipality to preserve biodiversity